Etics

surfriders_code_drop_in_1_web 1. Сърфистът най-близко до пречупването на вълната има предимство. Не дропвайте;

2. Когато Сърфист е вече изправен и каращ вълната, той е с предимство.Не се шмугвайте отвътре;

3. Комуникирайте във водата;

surfriders_code_snake_2b_web

4. Гледайте хората близо до пречупването на вълната; не стойте в пияната, гребете навътре отстрани;

5. Дръжте дъските си близо до тялото. Пазете
surfriders_code_communicate_3_webдругите във водата.

surfriders_code_paddle_out_4_web 6. Към всички плажуващи – наблюдавайте хората във водата, Не стойте близо да мястото на каране, дъските могат да бъдат много опасни!

surfriders_code_hold_on_5b_web 7. Карайте според вашите възможности. Уважавайте морето и не надценявайте възможностите си!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: