Membership

За да станете нови членове или да възстановите старото си членство, ще Ви помолим да попълните една Молба придружена с актуална снимка и да я изпратите в е-майл на bewsa@outlook.com

При желание пратете всякакъв допалнителен материал, който намирате важен за публикуване или по-яасно ви идентифицира.

Членската такса е 3лв месечно – 36.00 Лв/Год. и ще баде набирана на Събрания или Събития от членовете на Управителния Съвет. Може да бъде платена чрез превод по сметка на Б.А.Е.В.С. при Първа Инвестиционна Банка,клон София IBAN: BG85FINV91501016541524 Валута: BGN; Титуляр БАЕВС .Членски карти се издават след покриване на годишната такса.

Изтеглете molba за членство

УСТАВ Б.А.Е.В.С.

%d bloggers like this: