We Are

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕКСТРЕМНИ ВОДНИ СПОРТОВЕ

ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЪРФ АСОЦИАЦИЯ

ISA-Logo2

NATIONAL GOVERNING BODY for BULGARIA

Основните цели на Асоциацията са:

1.  Подготовката и овладяването на всички екстремни водни спортове и по специално на спортовете „сърфборд”, “лонгборд” „уотърборд-уейкборд”, „скимборд”, „бодиборд” и „паделборд”,  от деца и възрастни.

2. Популяризиране на екстремните водни спортове и разпространението им като средство за фзическото и духовно развитие на нацията ни и като средство за развитие на масовата физкултура.

3. Опознаването на световните достижения, спортна подготовка, състезания, правила и норми за развитието на спортовете по т.1.

4.  Създаване на контакти и сътрудничество с взаимно подпомагащи се сдружения и организации на основата на спортовете по т. 1.

5. Организиране и провеждане на състезания, конкурси, информационна и справочна дейност за популяризирането на правилата и нормативите на екстрмните водни спортове, както и свъзаните с тези спортове дейности.

6.  Организиране на разменни гостувания на спортни дейци, технически и други специалисти в организацията на „сърфборд”, “лонгборд” „уотърборд-уейкборд”, „скимборд”, „бодиборд”, „джетски” и „паделборд”,, международни прояви, получаване на хуманитарна помощ и други помощи от спортни дейци за изключителни постижения.

7.  Участие на членовете на Асоциацията на регионални, републикански и международни състезания по екстрмни водни спортове.

Сдружениe с нестопанска цел – Фирмено дело: 43/1997 Дата на вписване на последно решение: 15/12/2000 Решение № 1 на Cофийски градски съд, Регистър 50, Партида: 2532, Том: 46, Стр: 50

Статус: ДЕЙСТВАЩА

УСТАВ ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 02.12.1996 Г.

Управители:

ПРЕЗИДЕНТ – ХРИСТО БУШЕВ – КРИС

ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ – ИВО ПОПОВ – МАНИАКА

СЕКРЕТАР – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – БОБЪРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ – АНГЕЛ ДИМИТРОВ – АЧО

КОНТАКТИ:

bewsa@outlook.com

bobarsk8@hotmail.com

hristobushev@hotmail.com;

БЕАВС Съдебно Решение

BAEWS_Ustav_17.05.2012

БАЕВС ДОКУМЕНТИ

…началото
ISA WSG 98 Bulgarian Team Results at World Surfing Games Lisboa, Portugal 1998y

%d bloggers like this: