Покана за Общо Събрание 29.04.2016г.

П О К А Н А

за свикване на Общо Събрание на членовете на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕКСТРЕМНИ ВОДНИ СПОРТОВЕ

 Управителният съвет на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕКСТРЕМНИ ВОДНИ СПОРТОВЕ свиква Общо събрание на членовете на Асоциацията на 29.04.2016 г. от 18:00 часа в седалището на Асоциацията в гр. София, ул. „Тракия” №18, при следния Дневен ред:

Отчет на Дейността на Асоциацията и ГФО;

  1. Определяне на нов мандат на членовете на Управителният Съвет на Асоциацията; Избор на Президент, Вицепрезидент и Секретар на Асоциацията
  2. Обсъждане на предстоящата дейност на Асоциацията;
  3. Разни;

Всички материали за Общото събрание, могат да бъдат получени и предварително от Президента на Асоциацията – г-н Христо Бушев.

Регистрацията на членовете започва в 17,45 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава, Общото събрание ще се проведе от 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Posted on March 28, 2016, in NEWS. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: